logo

Tarieven en vergoedingen

De kosten van de programma's van Revacare worden op grond van de Zorgverzekeringswet door iedere zorgverzekeraar vergoed. Een contract met uw verzekeraar is hiervoor geen voorwaarde, Revacare heeft dan ook niet met iedere zorgverzekeraar een contract afgesloten. U hoeft hiervoor dus geen aanvullende verzekering of andere speciale polisvoorwaarden te hebben.

  1. Wat zijn de tarieven voor de behandeling?
  2. Hoe declareren wij uw behandeling?
  3. Is het eigen risico van toepassing?
  4. Is er een eigen bijdrage van toepassing?

Wat zijn de tarieven voor de behandeling?

De tarieven voor uw behandelprogramma zijn afhankelijk van het type programma en uw diagnose. De tarieven worden ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en dus niet door Revacare zelf bepaald. Wilt u weten wat het tarief is van uw behandeling, dan kunnen onze medewerkers u daar nader over informeren. Op uw verzoek, kunnen wij u een concept-factuur geven die betrekking heeft op uw verwachte behandeling.

Video: De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen ? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening?

Betalen van ziekenhuiszorg from Nederlandse Zorgautoriteit on Vimeo.

Hoe declareren wij uw behandeling?

Met sommige verzekeraars heeft Revacare afspraken gemaakt over uw declaratie, met sommige verzekeraars niet. Dit betekent dat u soms kan worden verzocht om een verzoekformulier te ondertekenen (een zogenaamde "Akte van Cessie", rechts te downloaden), waarmee u Revacare toestemming geeft om namens u de declaratie bij de verzekeraar in te dienen. In uitzonderlijke gevallen dient u de declaratie zelf in te dienen bij uw verzekeraar. Vraag voor uw persoonlijke situatie meer informatie bij onze medewerkers of uw verzekeraar

Is het eigen risico van toepassing?

Ja. Wanneer gebruik wordt gemaakt van medisch specialistische zorg met uw zorgverzekering gaat dit altijd ten koste van uw wettelijke eigen risico. Revacare heeft hier geen invloed op.

Is er een eigen bijdrage van toepassing?

Nee, u betaalt alleen uw eigen risico van uw zorgverzekering (zie hiervoor). Omdat wij niet met iedere verzekeraar een contract hebben, zal uw verzekeraar niet in alle gevallen het volledige factuurbedrag vergoeden. Het gedeelte dat uw zorgverzekeraar in dat geval niet vergoed, komt voor rekening van Revacare.

Onze partners:

© 2017 Revacare Revalidatiecentrum.