logo

Klachten en suggesties

Onze medewerkers doen er alles aan om u goede en kwalitatief hoge zorg te verlenen en uw hulpvragen zo goed mogelijk te adresseren. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze zorgverlening en een klacht willen indienen over uw behandeling, dan kan dit via onze klachtenprocedure.

  1. Procedure en klachtenfunctionaris
  2. Onafhankelijke klachtencommissie
  3. Belangrijke documenten

Procedure en klachtenfunctionaris

Wij hechten veel waarde aan uw klachten en/of opmerkingen, zodat wij onze zorgverlening en de patienttevredenheid kunnen blijven verbeteren. Meer informatie over de klachtenprocedure, onze klachtenfuctionaris en onze onafhankelijke klachtencommissie vindt u in de brochure hieronder.

Onafhankelijke klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:

- mr. J. van de Kraats
- dhr. E. Pinxter, bedrijfsarts

Belangrijke documenten

  1. Uitlegbrochure klachten en suggesties (pdf)
  2. De klachtenregeling bij de klachtencommissie (pdf)

Onze partners:

© 2017 Revacare Revalidatiecentrum.