logo

Wachttijden

Iedere zorgaanbieder dient, om de transparantie te bevorderen, de actuele wachttijden te publiceren op de website. Naast de wachttijd voor een eerste afspraak bij de revalidatiearts op de polikliniek, treft u hier ook de gemiddelde wachttijd voor onze verschillende behandelingen aan.

De wachttijden op deze pagina worden iedere maand bijgewerkt. Onderstaande wachttijden zijn de wachttijden zoals deze gelden per 03 augustus 2021.

  1. Wachttijd voor polikliniek
  2. Wachttijden voor behandelingen
  3. Wachtlijstbemiddeling
  4. Meer informatie wachttijdverplichting

Wachttijd voor polikliniek

De wachttijd voor de polikliniek is de daadwerkelijke actuele wachttijd om een afspraak te maken op de polikliniek met de betreffende specialst.

Actuele wachttijd polikliniek Valkenburg 7 dagen

Wachttijden voor behandelingen

De hieronder weergegeven wachttijden betreffen de tijd tussen de afspraak met de revalidatiearts op de polikliniek waarbij voor een bepaalde behandeling wordt gekozen en de daadwerkelijke start van de behandeling. De wachttijden hieronder zijn de gemiddelde wachttijden van de afgesloten behandelingen van afgelopen 3 maanden. Voor meer informatie over welke behandelingen wij aanbieden, klik hier.

Botulinetoxine-traject 21 dagen
Multidisciplinaire revalidatie* 21 dagen
Combinatiespreekuur revalidatiearts en orthopedisch instrumentmaker 21 dagen

* Wij dienen voor een multidisciplinaire behandeling eerst toestemming aan uw verzekeraar te vragen. De wachttijd kan daardoor helaas oplopen. Hier hebben wij geen invloed op. Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeraar.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Meer informatie wachttijdverplichting NZa

Wilt u meer weten over de berekening van de wachttijden zoals deze wordt voorgeschreven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)? Ga dan naar de regelgeving op de website van de NZa: Klik hier voor de website van de NZa

Onze partners:

© 2017 Revacare Revalidatiecentrum.