logo

Revalidatieartsen

Wilco Blanken

W.C.G. Blanken, revalidatiearts en algemeen directeur

  • Lid Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
  • Geeft leiding aan de medische kamer van het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD)
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR)
  • Lid Koninklijke Belgische Vereniging voor fysische geneeskunde & revalidatie
  • Lid Deutsche Gesellschaft für Physikalische und Rehabilitative Medizin
  • Overseas fellow van de Royal Society of Medicine in het Verenigd Koninkrijk.

Dr. Blanken heeft geneeskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is in 1987 cum laude afgestudeerd als arts. Naast zijn studie geneeskunde heeft dr. Blanken rechtsgeleerdheid en Italiaanse Taal en Letterkunde gestudeerd.

Tijdens het vervullen van de militaire dienstplicht kwam dr. Blanken als officier arts in het Militair Revalidatiecentrum te Doorn in aanraking met de revalidatiegeneeskunde en besloot zich hierin te specialiseren. Dr. Blanken heeft de opleiding tot revalidatiearts gevolgd aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en in het Revalidatiecentrum De Hoogstraat.

Na het afronden van zijn specialisatie heeft hij gewerkt in het ziekenhuis Eemland te Amersfoort, het ziekenhuis Zonnegloren in Soest en in het ziekenhuis te Baarn.

In 1992 is dr. Blanken werkzaam geworden als revalidatiearts in België. Dr. Blanken is hoofd van de afdelingen Revalidatie van het ziekenhuis te Sint Niklaas, het ziekenhuis te Willebroek en van het Universitair Ziekenhuis te Brussel geweest.

In 2014 heeft dr. Blanken de aanvraag gedaan om een zelfstandig behandelcentrum revalidatiegeneeskunde in Nederland te mogen openen. Dr. Blanken wilde een zelfstandig behandelcentrum voor revalidatiegeneeskunde openen om flexibel te kunnen inspelen op de behoefte aan revalidatiezorg in de breedste zin van het woord.

Dr. Blanken is gehuwd met dr. A.J.T. Blanken-Twisk, immunologe, en heeft 6 kinderen.

Naast de werkzaamheden als medisch specialist is dr. Blanken vaste deskundige bij verschillende arrondissementsrechtbanken en bij de Centrale Raad van Beroep.

Dr. Blanken heeft leiding gegeven aan het medisch team dat de gevolgen van de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam heeft onderzocht.

Dr. Blanken is lid van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Fysische Geneeskunde en Revalidatie, de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage en is overseas fellow van de Royal Society of Medicine in het Verenigd Koninkrijk.

Onze partners:

© 2017 Revacare Revalidatiecentrum.