logo

Ergotherapie

Ergotherapie richt zich op de activiteiten van het dagelijks leven en de beperkingen die u daarbij ondervindt. De oorzaak van de beperkingen kan liggen op lichamelijk en/of psychisch vlak. Een belangrijk doel is vaak het behouden en vergroten van de zelfstandigheid in het dagelijks leven.

Behandelplan

De ergotherapeut neemt samen met u de activiteiten door die voor u van belang zijn of waar u zich graag op wil richten. Er wordt samen met u een plan opgesteld. Dat plan richt zich op het vergroten van uw mogelijkheden in het dagelijks handelen door:

- de activiteiten (opnieuw) aan te leren,
- de activiteit op een andere manier uit te voeren
- het aanpassen van uw woonomgeving
- het gebruik van hulpmiddelen

Chronische pijn en vermoeidheidsklachten

Bij ergotherapie gericht op chronische pijn en vermoeidheidsklachten leert u inzien welke lichamelijke, sociale en psychische factoren uw klachten beïnvloeden en in stand houden. Er wordt - gekeken naar uw huidige daginvullingen - besproken hoe u de belasting en belastbaarheid op elkaar kan afstemmen waardoor u weet waar uw mogelijkheden en uw grenzen liggen en wat voor u momenten van ontspanning zijn. Daarnaast krijgt u inzicht in een goede houding en een goede manier van bewegen tijdens activiteiten zowel thuis als op het werk.

Intake

Er zal eerst een kennismaking en een inventarisatie plaatsvinden van de problemen die u in uw dagelijkse activiteiten tegenkomt. Zoveel mogelijk vindt de behandeling plaats op de locatie van Revacare. Mocht het nodig zijn dan kan ook in uw thuissituatie geoefend worden of gekeken worden of er nog mogelijkheden zijn om uw omgeving aan te passen.

Nog meer vragen? Stel ze gerust aan uw behandelaar of aan uw behandelend revalidatiearts!

Onze partners:

© 2017 Revacare Revalidatiecentrum.