logo

Counseling / Maatschappelijk Werk

Het hebben van chronische pijn kan vele psychosociale en maatschappelijke problemen geven: gevolgen hebben voor je werk, hoe je omgaat met je omgeving, je familie en je vrienden of je collega's.

Vicieuze cirkel

De vicieuze cirkel van pijn: je ziek melden vanwege de pijn; je anders gedragen naar familie of vrienden; negatieve gedachten; een somber gevoel; gevoelens van boosheid, angst en frustratie. Je merkt dat je aan steeds minder activiteiten deelneemt. Pijnklachten die langdurig aanwezig zijn kunnen grote invloed hebben op iemands leven en voor veel stress en frustratie zorgen. Pijn kan je leven gaan beheersen waarbij je vastloopt in je eigen pijnproces en je het moeilijk vindt om deze vicieuze cirkel van pijn te doorbreken.

Begeleiding en ondersteuning

De counselor kan u begeleiding en ondersteuning bieden door het geven van informatie over pijn, tips en adviezen, het helpen verwerken en het helpen aanleren van vaardigheden om beter met uw omstandigheden om te kunnen gaan.

Intake

In een eerste gesprek zal de counselor samen met u uw omstandigheden en uw problemen proberen te verhelderen en te ordenen. De begeleiding is op maat gemaakt en de duur van de behandeling vindt plaats in gezamenlijk overleg.

Doel

Het doel van de counselinggesprekken is gedurende uw revalidatietraject een bijdrage te leveren aan herstel van uw balans. De behandeling leert u vaardigheden aan die u helpen bij het omgaan met chronische pijn. Daarnaast wordt gezocht naar een gezond evenwicht tussen uw belasting en belastbaarheid. In de behandeling proberen we patronen te ontdekken en krijgt u handvatten aangereikt om een gezonde balans te bereiken.

Handvatten

Het uiteindelijk doel van de behandeling is naast de behandeling van de pijn zelf, handvatten te leren gebruiken om de grip op uw leven terug te krijgen door gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden, het vertrouwen in uw lichaam te herwinnen en de balans terug te vinden in uw leven rekening houdend met eventuele beperkingen.

Onze partners:

© 2017 Revacare Revalidatiecentrum.