logo

Privacy

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens staat bij Revacare zeer hoog in het vaandel. Revacare waarborgt deze veiligheid onder meer door onbevoegden geen toegang te geven tot uw gegevens en door onze medewerkers zorgvuldig te laten omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze omgang met persoonsgegevens en uw rechten en plichten.

  1. Europese Privacywetgeving (AVG)
  2. Medisch dossier
  3. Communicatie binnen en buiten het centrum
  4. Factuur van uw behandeling
  5. Bezoekers van deze website
  6. Relevante links

Europese Privacywetgeving (AVG)

Revacare voldoet aan de nieuwe Europese Privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming), die per 25 mei 2018 van kracht zal zijn. In dat kader heeft Revacare een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.

Medisch dossier

Om uw behandeling zo effectief mogelijk te laten verlopen, houdt Revacare een digitaal patiëntendossier bij. Naast dat dit een wettelijke verplichting is, helpt het ons behandelteam om de zorg zo goed mogelijk in te richten en zijn uw behandelaars altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in uw behandeltraject. Alleen medewerkers die uw gegevens echt nodig hebben, zien uw gegevens in. Iedere medewerker van Revacare heeft zich gebonden aan de privacyregels die gelden binnen de instelling.

Dit doen wij in ons speciaal daarvoor gemaakte Elektronische Patiëntendossier (EPD) van Curasoft. Dit EPD voldoet voldoet aan de standaarden voor informatiebeveiliging en de certificering ISO/IEC 27001 en NEN7510. Deze certificering onderschrijft dat het EPD voldoet aan alle relevante normeisen. De vertrouwelijke gegevens die bewaard worden in het EPD worden daardoor afdoende afgeschermd tegen toegang van onbevoegden.

Communicatie binnen en buiten het centrum.

De leden van uw behandelteam hebben toegang tot uw medische gegevens in uw dossier en hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De onderlinge communicatie binnen ons centrum vindt plaats in het EPD, tijdens het multidisciplinair overleg en via de beveiligde berichtenapp Siilo, die speciaal voor medische professionals is opgezet.

Uw gegevens worden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming gedeeld met derden. Revacare deelt uw gegevens wel met uw verwijzer en huisarts (tenzij u dit uitdrukkelijk verbiedt), zodat deze altijd op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in uw gezondheid.

Op verzoek van uw zorgverzekeraar kunnen wij genoodzaakt zijn om uw medische gegevens met de zorgverzekeraar te delen om toestemming aan te vragen voor uw behandeling. Als u dit onwenselijk vindt, dan kunt u dat uiteraard bij ons aangeven. Helaas zijn wij dan niet in staat om toestemming aan te vragen bij de verzekeraar.
(dit geldt alleen voor verzekerden van CZ, OHRA, Delta Lloyd, DSW, Stad Holland, Menzis, Anderzorg, Aevitae (ASR), Ditzo, De Amersfoortse en Zorg&Zekerheid)

Factuur van uw behandeling

Op de factuur van uw behandeling staat gedetailleerd welke zorgactiviteiten er hebben plaatsgevonden in het kader van uw behandeling. Zonder deze (wettelijk vastgelegde) gegevens kan de zorgverzekeraar uw factuur niet controleren en betalen. Een kopie van uw factuur kunt u ieder moment opvragen bij ons secretariaat.

Bezoekers van deze website

De persoonlijke gegevens die u via deze website naar ons opstuurt, door bijvoorbeeld het contactformulier in te vullen, worden door onze medewerkers vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met de Wet Persoonsgegevens.

Wij maken gebruik van cookies om deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het gaat daarbij om cookies om de bezoekerssatistieken bij te houden van Google Analytics, cookies om onze locaties weer te geven via Google Maps en cookies die worden gebruikt om de grootte van het lettertype te onthouden.

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies. Om de privacy van bezoekers aan onze website te beschermen heeft Revacare met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten.

Relevante links

  1. Informatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op website Autoriteit Persoonsgegevens
  2. Informatie Rijksoverheid over cookies op websites
  3. Veelgestelde vragen over de ziekenhuisrekening op de site van de Consumentenbond

Onze partners:

© 2017 Revacare Revalidatiecentrum.